Yksityisyysehdot

Osakeyhtiötä Baltic Pack EST (jäljempänä Baltic Pack tai myös me) varten on tärkeää, että asiakkaamme (jäljempänä myös Sinä) tuntisivat olonsa turvalliseksi ja hyväksi kommunikoidessaan kanssamme ja tilatessaan tavaroita. Siksi huolehdimme myös siitä, että henkilötietosi olisivat luonamme suojattu.

Näiden yksityisyysehtojen tavoite on auttaa Sinua ymmärtämään, mistä me saamme henkilötietojasi, millaisiin tarkoituksiin ja miten me niitä käytämme ja millaiset ovat Sinun oikeudet liittyen henkilötietoihisi.

Nämä yksityisyysehdot koskevat Sinua, kun tilaat meidän Vins de France verkkokaupasta tavaraa joko rekisteröityneenä (eli tilin omaavana) asiakkaana tai vierailijana (ml. Yritysasiakkaan edustajana) mutta myös silloin kun esittäisit vain tietopyynnön verkkosivullamme vinsdefrance.ee tai otat yhteyttä meihin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on henkilö, joka päättää miksi ja kuinka henkilötietoja käsitellään.

Verkkosivun vinsdefrance.ee ylläpitäjä ja henkilötietojesi rekisterinpitäjä on:
Osakeyhtiö Baltic Pack EST
Osoite: Pae 1-7, Pärnu, 80010 Pärnumaa
Sähköposti: office@balticpack.ee

 

2. Millaisia henkilötietoja keräämme ja mistä me ne saamme?

Mitä henkilötietoja käytämme kussakin tapauksessa riippuu siitä, mihin tarkoitukseen otat meihin yhteyttä ja millaisia tietoja annat meille. Tiettyjä tietoja tarvitsemme varmasti, jotta voimme tarjota Sinulle palvelua – sellaiset tiedot on merkitty tähdellä (*) jos pakollisia.

Edellä mainitusta riippuen saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja.

 • Henkilön tunnistetiedot – etu- ja sukunimi. Ne tiedot esität meille itse, tiliä luodessa, suorittaessa ostoa vierailijana tai tietopyyntöä esittäessä.
 • Yhteystiedot – puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinpaikan osoite. Ne tiedot esität meille itse, tiliä luodessa tai suorittaessa ostoa vierailijana.
 • Ostohistoria – tiedot verkkokaupasta ostamistasi tavaroista (tuote, määrä, hinta, ostopäivämäärä). Ne tiedot luot Sinä tavaroita tilatessasi verkkokauppaympäristössämme.
 • Yritysasiakkaan edustajan tiedot – oikeushenkilöasiakkaan tai muun juridisen henkilön yhteistyökumppanin etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnimike. Ne tiedot esität meille itse, tiliä luodessa, suorittaessa ostoa vierailijana tai tietopyyntöä esittäessä

Emme tallenna maksutietoja, luotto- tai pankkikorttitietoja.

 

3. Mihin tarkoitukseen ja millä oikeusperusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietoja käytetään eri tarkoituksiin ja jokaisessa tarkoituksessa tietojen käsittelyn on tapahduttava laillisin perustein. Baltic Pack luottaa seuraaviin oikeusperusteisiin henkilötietojesi käsittelyssä:

 • Sopimuksen täyttämiseen tarvittava tietojenkäsittely

Käsittelemme tietoja tällä oikeusperustalla, jos se on tarpeellista kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

 • Baltic Pack:lle laissa asetetun velvoitteen täyttämiseksi tarvittava tietojenkäsittely

Tietyissä tapauksissa meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, koska laki velvoittaa meidät siihen. Jos tietojen käsittelyn velvollisuus perustuu lakiin, niin me tai Sinä emme voi vaikuttaa sellaisten tietojen käsittelyyn.

 • Baltic Pack oikeutettuun etuun perustuva tietojenkäsittely

Oikeutettu etu tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse käsitellä tietojasi suoraan sopimuksen täyttämiseksi eikä meillä ole käsittelyyn lakisääteistä velvollisuutta, mutta silti meidän täytyy käsitellä tietoja. Tämän tarkoituksena on kehittää palveluitamme ja tuotteitamme tehdäksemme niistä parempia Sinulle; tehdä liiketoimintapäätöksiä, tehden statistiikkaa. Oikeutetun edun perusteella käsittelemme myös yritysasiakkaan tietoja, jotta voimme täyttää oikeushenkilöasiakkaan solmitun sopimuksen ja tilaukset sekä kommunikoida asiakkaan kanssa tästä aiheesta.

Koska emme ole lain tai sopimuksemme mukaan velvollisia käsittelemään tietoja oikeutetun edun perusteella, mutta emme pyydä suostumustasi, Sinulla on oikeus pyytää meiltä selvityksiä sekä esittää vastalause, jos huomaat, että tietojesi käsittely alla oleviin tarkoituksiin loukkaa oikeuksiasi.

 • Suostumukseesi perustuva tietojenkäsittely

Tietyissä tapauksissa tarvitsemme tietojesi käsittelyyn Sinun suostumuksesi – esim. suoramarkkinointi-ilmoitusten välittämiseen, mutta myös jos meillä ei ole tietojen käsittelyyn muuta laillista perustetta.

Muutamia esimerkkejä siitä, millaisiin tarkoituksiin ja millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi.

 

Henkilötietojen käsittelyn tavoite

Sopimusta edeltävät suhteet (tarjousten kysyminen ja niihin vastaaminen)

Tilausten hallinta, tavaroiden toimittaminen

Arveldused (laskujen laatiminen, laskutus ja maksujen periminen)

Asiakassuhteen ylläpito, kehittäminen (sopimusten solmiminen, sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvän tiedon välittäminen)

Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan palvelujen tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden ja tapahtumien hallinta (informointi, valitusten ratkaiseminen, asiakastuen palvelut)

Kirjanpito (ml. kirjanpidon perusasiakirjojen säilyttäminen)

Tietosuojavirastolle ja rekisteröidylle ilmoittaminen henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Julkisen vallan elinten ja viranomaisten tietopyyntöihin vastaaminen

Yritysasiakkaan edustajan kanssa kommunikoiminen sopimusten ja tilausten täyttämiseksi yritysasiakkaan kanssa ja muun asiakassuhteen puitteissa

Asiakassuhteen ylläpitäminen (tietopyyntöihin vastaaminen, yleinen asiakaspalvelu, tiedonvaihto)

 

4. Kuka Baltic Pack:n lisäksi voi vielä käsitellä henkilötietojasi?

Jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tavoitteiden saavuttamiseksi, voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien henkilöiden kanssa:

 • Meille palveluja tarjoavat henkilöt: Tietoihisi tarpeellisessa määrin (eli niin paljon kuin meille tarvitaan palvelun tarjoamiseksi) on pääsy meille seuraavia palveluita tarjoavilla henkilöillä: Taloushallinnon ohjelmiston tarjoaja, IT-hallinto- ja huoltopalvelun tarjoaja, sähköpostipalvelinpalvelun tarjoaja, tilintarkastaja, asianajajat, saatavien perintäasiamiespalvelun tarjoaja, asiakastuen tarjoaja, markkinointi- ja mainoskumppanit, maksupalveluiden tarjoajat.
 • Julkisen vallan elimet: (esim. PPA, Tietosuojavirasto): välitämme tietojasi vain, jos laki velvoittaa meitä tekemään niin.
 • Kolmannet osapuolet liittyen Baltic Pack toimiin: Voimme jakaa tietojasi kolmansille osapuolille korporatiivisen toimen, esimerkiksi yrityksen tai sen osan myynnin puitteissa toiselle yritykselle. Samoin yhteisyrityksen perustamisen, sulautumisen tai muulla tavoin yrityksen uudelleenorganisoinnin yhteydessä.

Säilytämme henkilötietojasi Zone Media OÜ tarjoamassa ja suojatussa verkkopalvelimessa. Pääsy niihin tietokonepalvelimiin tapahtuu palomuurien ja turvaporttien kautta. Emme säilytä tai välitä henkilötietojasi Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

 

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin laki vaatii tai niin kauan kuin on tarpeen tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Alla tuomme muutamia esimerkkejä tietojen säilyttämisen määräajoista:

Säilyttämisen määräaika Esimerkit

7 vuotta (sopimuksen päättymisestä, irtisanomisesta) Kirjanpidon perusasiakirjat (esim. asiakassopimus, tilaukset ja laskut).

Kunnes suostumus peruutetaan Tietoja varten, joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksen, esim. suoramarkkinointitarjousten välittäminen Sinulle sähköpostitse tai puhelimitse.

Tarkempaa tietoa henkilötietojesi säilytysajasta saat lähettämällä vastaavan pyynnön office@balticpack.ee.

 

6. Henkilötietojesi turvallisuus

Baltic Pack on laatinut tarvittavat juridiset, organisatoriset, fyysiset ja tekniset turvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Muutamia esimerkkejä käytössämme olevista toimenpiteistä:

Fyysiset toimenpiteet – henkilötietoja sisältäviä paperillisia asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, joihin vain tietyillä työntekijöillä on pääsy työtehtävien hoitamiseen; tietojen käsittelyn tilat ja IT-järjestelmät ovat riittävästi suojattuja tulelta, ylikuumenemiselta, vedeltä, sähkönvaihteluilta ja sähkökatkoilta.

Tekniset toimenpiteet – kaikki työtietokoneet on suojattu salasanallisella näytönsäästäjällä työntekijän lähtiessä; on taattu, että IT-järjestelmä ei mahdollista uusia pääsy-yrityksiä ja lukitsee käyttäjätunnuksen, jos epäonnistuneiden pääsy-yritysten määrä ylittää tietyn rajan; on taattu, että erityisen uhanalaiset järjestelmät (esim.kannettavat tietokoneet, älypuhelimet) on tarpeeksi hyvin suojattu (käyttämällä esimerkiksi salausta tai muita tapoja).

Organisatoriset toimenpiteet – kaikille IT-järjestelmien käyttäjille on määrätty roolit ja profiilit; on taattu, että pääsyoikeudet peruutetaan työntekijän lähtiessä Baltic Pack:sta; on taattu, että julkisesti käytettävistä tiloista ei pääse ilman valtuutusta tiloihin, joita käytetään henkilötietojen käsittelyyn.

Verkkokaupan käyttäjätilisi tiedot on suojattu salasanalla. Suojan takaamiseksi älä jaa salasanaasi kolmansille osapuolille. Suosittelemme sulkemaan selainikkunan, kun lopetat istunnon jos jaat tietokoneen muiden kanssa. Uloskirjautuminen suojaa tietojasi, jos käytät tietokonetta jonkun muun kanssa tai julkisessa tilassa.

 

7. Henkilötietoihisi liittyvät oikeutesi

Oikeus tutustua tietoihin – Sinulla on oikeus tietää, millaisia tietoja olemme Sinusta keränneet, mihin tarkoitukseen niitä käsitellään; kenelle tietoja julkaistaan; kuinka kauan tietoja säilytetään; millaiset ovat oikeutesi tietojen korjaamiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen liittyen.

Oikeus tietojen korjaamiseen – Sinulla on oikeus vaatia Sinua koskevien henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Joitakin tietoja voit muuttaa myös itse kirjautumalla sisään Baltic Pack tilillesi.

Oikeus tietojen poistamiseen – tietyissä tapauksissa Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan henkilötietosi, sitä erityisesti silloin, kun emme niitä tarvitse, otat takaisin meille tietojen käsittelyä varten annetun suostumuksesi ja tietojen jatkokäsittelylle ei ole muuta perustetta tai jos olemme käyttäneet tietojasi laittomasti.

Oikeus tietojen rajoittamiseen –  Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyksi ajaksi (esim. jos olet esittänyt vastalauseen tietojenkäsittelyn osalta).

Oikeus esittää vastalauseita – sinulla on oikeus esittää vastalauseita sellaisten tietojen käsittelyyn, jonka perustana on Baltic Pack oikeutettu etu, ml. profilointi tällaisella oikeusperusteella. Vastalauseen esittäessä meidän on lopetettava henkilötietojesi  käsittely, ellemme pysty todistamaan, että käsittelemme henkilötietojasi oikeutetusta syystä tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai suojaamiseksi. Sinulla on myös oikeus esittää vastalause henkilötietojen käsittelyn osalta, jonka tavoitteena on suoramarkkinointi, tällaisen vastalauseen perusteella lopetamme tietojen käytön suoramarkkinointiin.

Oikeus tietojen siirtämiseen – jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi tai kanssamme solmittuun sopimukseen ja tietoja käsitellään automaattisesti, niin Sinulla on oikeus saada Sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet meille toimittanut, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että Baltic

Pack välittäisi tiedot suoraan toiselle palveluntarjoajalle, jos se on teknisesti mahdollista (eli toinen palveluntarjoaja pystyy vastaanottamaan ne lähetetyssä muodossa).

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme ottamaan yhteyttä

office@balticpack.ee. Jotta voimme vastata pyyntöösi, meidän on tunnistettava sinut etukäteen, jotta emme luovuta tietoja luvattomalle henkilölle. Vastaamme tiedusteluihisi 30 päivän aikana.

 

8. Oikeus esittää valitus Tietosuojavirastolle ja tuomioistuimeen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja haluamme, että tietojesi käsittely olisi läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Tätä varten olemme myös laatineet nämä tietosuojaehdot. Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi tai oikeuksiesi käyttämisestä, niin Sinulla on aina mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä office@balticpack.ee.

Jos uskot, että Sinua koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, niin Sinulla on oikeus kääntyä oikeuksiesi ja etujesi turvaamiseksi Tietosuojaviraston tai tuomioistuimen puoleen.

 

9. Yksityisyysehtojen muuttaminen

Baltic Pack voi yksipuolisesti muuttaa ja täydentää näitä tietosuojaehtoja ajoittain, erityisesti jos henkilötietojen käsittelyä ja suojaa säätelevä lainsäädäntö tai meidän oma tietojenkäsittely muuttuu. Tietosuojaehtojen päivittämisestä ilmoitamme nettisivuillamme.