Privaatsustingimused

Aktsiaseltsi Baltic Pack EST (edaspidi Baltic Pack või ka meie) jaoks on oluline, et meie kliendid (edaspidi ka Sina) tunneksid ennast meiega suheldes ja meilt kaupa tellides turvaliselt ja hästi. Seetõttu hoolitseme ka selle eest, et Sinu isikuandmed oleksid meie juures kaitstud.

Nende privaatsustingimuste eesmärk on aidata Sul mõista, kust me Sinu isikuandmeid saame, millistel eesmärkidel ja kuidas me neid kasutame ja millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega.

Need privaatsustingimused kohalduvad Sulle, kui tellid meie Vins de France e-poest kaupa kas registreerunud (so kontot omava) kliendina või külalisena (sh ärikliendi esindajana) aga ka siis kui esitad lihtsalt infopäringu meie veebilehel vinsdefrance.ee või kontakteerud meiega telefoni või e-kirja teel.

 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja

Vastutav töötleja on isik, kes on isik, kes otsustab, miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Veebilehe vinsdefrance.ee haldajaks ja Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on:
Aktsiaselts Baltic Pack EST
Aadress: Pae 1-7, Pärnu, 80010 Pärnumaa
E-post: office@balticpack.ee

 

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust me need saame?

Milliseid isikuandmeid me igal konkreetsel juhul kasutame sõltub sellest, mis eesmärgil Sa meiega kontakteerud ja milliseid andmeid meile avaldad. Teatud andmeid on meil kindlasti vaja, et saaksime Sulle teenust osutada – sellised andmed on tähistatud tärnikesega (*) kui kohustuslikud.

Olenevalt eeltoodud asjaoludest võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid.

 • Isiku tuvastamise andmed – ees- ja perekonnanimi. Need andmed esitad Sa meile ise, konto loomisel, külalisena ostu sooritamisel või infopäringu esitamisel.
 • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress. Need andmed esitad Sa meile ise, konto loomisel või külalisena ostu sooritamisel.
 • Ostuajalugu – info Sinu poolt e-poest ostetud kaupade kohta (toode, kogus, hind, ostukuupäev). Need andmed luuakse Sinu poolt kaupade tellimisel meie e-poe keskkonnas.
 • Ärikliendi esindaja andmed – juriidilisest isikust kliendi või muu juriidilisest isikust koostööpartneri ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametinimetus. Need andmed esitad Sa meile ise, konto loomisel, külalisena ostu sooritamisel või infopäringu esitamisel

Me ei salvesta makseteavet, krediit- ega deebetkaardi andmeid.

 

 1. Millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Isikuandmeid kasutatakse erinevatel eesmärkidel ja iga eesmärgi puhul peab andmete töötlemine toimuma õiguslikul alusel. Baltic Pack tugineb sinu isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele:

 • Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Sinu taotlusel.

 • Baltic Pack´ile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus

Teatud juhtudel peame töötlema Sinu isikuandmeid, sest seadus kohustab meid selleks. Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa meie ega ka Sina selliste andmete töötlemist mõjutada.

 • Baltic Pack õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea Sinu andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Seda selleks, et arendada oma teenuseid ja tooteid, muutes neid Sinu jaoks paremaks; teha ärilisi otsuseid, tehes statistikat. Õigustatud huvi alusel töötleme ka ärikliendi esindaja andmeid, selleks, et saaksime juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud lepingut ja tellimusi täita ning sel teemal kliendiga suhelda.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud aga me ei küsi selleks ka Sinu nõusolekut, siis on Sul õigus küsida meilt selgitusi ning esitada vastuväide, kui leiad, et Sinu andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab Sinu õiguseid.

 • Sinu nõusolekul põhinev andmetöötlus

Teatud juhtudel on meil Sinu andmete töötlemiseks vaja Sinu nõusolekut – nt otseturundusteadete edastamiseks aga ka juhul, kui meil ei ole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

Mõned näited selle kohta, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me Sinu andmeid töötleme.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Lepingueelsed suhted (pakkumiste küsimine ja neile vastamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Lepingu täitmine
Tellimuste haldamine, kauba kohaletoimetamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Lepingu täitmine
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Lepingu täitmine
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, lepingu täitmisega seotud info edastamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Lepingu täitmine, õigustatud huvi
Kliendi tuvastamine Isiku tuvastamise andmed Lepingu täitmine
Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine, klienditoe teenused) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Lepingu täitmine
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Seadusest tulenev kohustus
Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Seadusest tulenev kohustus
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuajalugu Seadusest tulenev kohustus
Ärikliendi esindajaga suhtlemine ärikliendiga sõlmitud lepingu ja tellimuste täitmiseks ja muu kliendisuhte raames Ärikliendi esindaja andmed Õigustatud huvi
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus, infovahetus) Isiklikud andmed, kontaktandmed, teenuse andmed Õigustatud huvi

 

 

 1. Kes lisaks Baltic Pack´ile veel Sinu isikuandmeid võib töödelda?

Juhul, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik, võime jagada Sinu isikuandmeid järgmiste isikutega:

 • Meile teenuseid pakkuvad isikud: Sinu andmetele on vajalikus ulatuses (st niipalju kui vaja meile teenuse osutamiseks) juurdepääs meile järgmiseid teenuseid pakkuvatel isikutel: Majandustarkvara pakkuja, IT haldus- ja hooldusteenuse pakkuja, meiliserveri teenuse pakkuja, audiitor, advokaadid, inkassoteenuse pakkuja, klienditoe pakkuja, turundus- ja reklaamipartnerid, makseteenuste pakkujad.
 • Avaliku võimu organid: (nt PPA, Andmekaitse Inspektsioon): edastame Sinu andmeid ainult juhul, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema.
 • Kolmandad isikud seoses Baltic Pack tehingutega: Võime jagada Sinu andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte reorganiseerimise raames.

Me hoiame Sinu isikuandmeid Zone Media OÜ poolt pakutud ja kaitstud veebiserveris. Ligipääs neile arvutiserveritele toimub läbi tulemüüride ja turvaväravate. Me ei säilita ega edasta Sinu isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.

 

 1. Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Sinu isikuandmeid seni kuni seadus meid selleks kohustab või kuni vajalik selleks, et täita privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärke. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegade kohta:

Säilitamise tähtaeg Näited
7 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Raamatupidamise alusdokumendid (nt kliendileping, tellimused ja arved).
Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Andmete puhul, mille töötlemiseks oled andnud oma nõusoleku, nt otseturunduspakkumiste edastamine Sinu e-postile või telefonile.

 

Täpsemat infot oma isikuandmete säilitamise aja kohta saad siis, kui saadad vastavasisulise pöördumise office@balticpack.ee.

 

 1. Sinu isikuandmete turvalisus

Baltic Pack on kehtestanud vajalikud juriidilised, organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed sinu isikuandmete kaitsmiseks. Mõned näited meie poolt kasutatavatest meetmetest:

Füüsilised meetmed – isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente hoitakse lukustatud ruumides ja kappides, millele on ligipääs vaid teatud töötajatel oma tööülesannete täitmiseks; andmete töötlemise ruumid ja IT-süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest.

Tehnilised meetmed – kõik tööarvutid on töötaja lahkumisel parooliga ekraanisäästjaga kaitstud; on tagatud, et IT-süsteem ei võimalda uusi sisenemiskatseid ja lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab teatud piiri; on tagatud, et eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid, nutitelefonid) on piisavalt hästi kaitstud (kasutades näiteks krüpteerimist või muid viise).

Organisatsioonilised meetmed – kõigile IT süsteemide kasutajatele on määratud rollid ja profiilid; on tagatud, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja lahkumisel Baltic Pack´ist; on tagatud, et avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks.

Sinu e-poe kasutajakonto andmed on kaitstud salasõnaga. Kaitse tagamiseks ära edasta oma salasõna kolmandatele isikutele. Soovitame Sul oma arvuti jagamisel teiste inimestega sulgeda sessiooni lõpetamisel oma brauseriakna. Väljalogimine kaitseb Sinu andmeid juhul, kui kasutad arvutit koos kellegi teisega või avalikus kohas asuvat arvutit.

 

 1. Sinu õigused seoses isikuandmetega

Õigus andmetega tutvuda – Sul on õigus teada, milliseid andmeid meil Sinu kohta on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse; kellele andmed avalikustatakse; kui kaua andmeid säilitatakse; millised on Sinu õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele – Sul on õigus nõuda Sind puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud. Teatud andmeid saad ka ise oma Baltic Pack kontole sisse logides muuta.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on Sul õigus nõuda, et me Sinu isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis kui meil ei ole neid enam vaja, Sa võtad tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku ja puudub muu alus andmete edasiseks töötlemiseks või juhul kui oleme kasutanud Sinu andmeid ebaseaduslikult.

Õigus töötlemise piiramisele –  Sul on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – sul on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Baltic Pack õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile. Vastuväite esitamisel peame lõpetama Sinu  isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui meil on võimalik tõendada, et töötleme Sinu isikuandmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Samuti on Sul õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, mille eesmärgiks on otseturundus, sellise vastuväite esitamisel lõpetame andmete kasutamise otseturunduseks.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Sul õigus saada Sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on Sul õigus nõuda, et Baltic Pack edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovid mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöördu meie poole kontaktil office@balticpack.ee. Selleks, et saaksime Sinu päringule vastata, peame Sind eelnevalt tuvastama, seda selleks, et me ei annaks infot õigustamata isikule. Vastame Sinu päringutele 30 päeva jooksul.

 

 1. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtule

Peame Sinu privaatsusest lugu ja soovime, et meie poolt Sinu andmete töötlemine oleks läbipaistev ja arusaadav. Selleks oleme koostanud ka need andmekaitsetingimused. Kui soovid täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis on Sul alati võimalus pöörduda meie poole kontaktil office@balticpack.ee.

Kui oled arvamusel, et Sind puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, siis on Sul õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

 1. Privaatsustingimuste muutmine

Baltic Pack võib ühepoolselt käesolevaid privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta ja täiendada, seda eelkõige juhul, kui muutuvad isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlus. Andmekaitsetingimuste uuendamisest teavitame meie veebilehel.